10 października

1939 – niemiecki okupant przeprowadził pierwszą egzekucję bydgoskiej ludności w tzw. „Dolinie Śmierci” (dzielnica Fordon).

1939 – w Warszawie spotkali się przedstawiciele przedwojennych polskich stronnictw politycznych, tworząc Główną Radę Polityczną.

1939 – na emigracji powołano komisję ds. zbadania klęski wrześniowej, na czele której stanął gen. Józef Haller. Rada Ministrów uchwaliła natomiast dekret o amnestionowaniu więźniów brzeskich.

1939 – we Francji powołano polskie Biuro Rejestracyjne, przez które przechodzili żołnierze przybywający z okupowanej Polski. Biuro było niejednokrotnie wykorzystywane do prześladowania przedwojennych przeciwników politycznych związanych z sanacją.

1939 – ZSRR i Litwa podpisały układ sojuszniczy, na mocy którego na terytorium Litwy miały stacjonować jednostki Armii Czerwonej. W zamian Sowieci przekazali Litwinom odebraną Polsce Wileńszczyznę.

1940 – w Hendaye doszło do spotkania Adolfa Hitlera i Francisco Franco. Hiszpański przywódca odmówił przystąpienia do wojny po stronie Państw Osi.

1942 – brytyjski statek RMS „Orcades” został zatopiony na Atlantyku przez niemiecki okręt podwodny U-172. W akcji ratunkowej uczestniczył polski statek handlowy „Narwik”, który podjął ponad 1000 rozbitków.

1942 – w nocy z 9 na 10 października oddział Gwardii Ludowej zdobył niemieckie więzienie w Kraśniku. Akcją dowodził Grzegorz Korczyński.