1 stycznia

1942 – kraje koalicji alianckiej uchwaliły Deklarację Narodów Zjednoczonych, podpisaną przez 26 państw. Jej tekst ustalono na konferencji w Waszyngtonie.

1942 – Armia Czerwona dotarła do Rżewa, co doprowadziło do powstania wykuszu w linii frontu.

1943 – w nocy z 31 grudnia 1942 na 1 stycznia 1943 roku Polskie Podziemie przeprowadziło szereg akcji sabotażowo-dywersyjnych. Wysadzono m.in. tory kolejowe w rejonie Kraśnika (element Akcji „Wieniec”).

1943 – Japończycy rozpoczęli operację „KE”, której celem była ewakuacja garnizonu z Guadalcanal.

1944 – komuniści z Polskiej Partii Robotniczej powołali Krajową Radę Narodową, podziemną namiastkę parlamentu.

1944 – Gwardia Ludowa została przemianowana na Armię Ludową, a jej dowódcą został gen. Michał Rola-Żymierski.

1947 – alianckie strefy okupacyjne w Niemczech, brytyjska i amerykańska, zostały połączone i utworzyły Bizonię.