1 sierpnia

1940 – Adolf Hitler zatwierdził dyrektywę nr 17, w której znalazły się wytyczne dla operacji „Lew Morskiej” – ataku Niemiec na Wyspy Brytyjskie.

1941 – po podbiciu terytoriów II RP kontrolowanych od 1939 roku przez ZSRR Niemcy włączyli do Generalnego Gubernatorstwa dystrykt galicyjski.

1941 – w związku z działaniami Japonii w Azji i na Pacyfiku USA nałożyły embargo na eksport ropy naftowej do tego kraju.

1942 – wojska amerykańskie rozpoczęły desant na wyspie Tulagi.

1943 – w ramach Kierownictwa Dywersji powstał oddział „Agat”, którego dowódcą został kpt. Adam Borys ps. „Pług”. Powołano także oddział „Anatol” z ppor. Sewerynem Skowrońskim ps. „Walery” na czele.

1943 – wojska niemieckie i włoskie otrzymały rozkaz wycofania się z Sycylii i rozpoczęcia obrony Cieśniny Messyńskiej.

1944 – o godz. 17.00 (Godzina W) w Warszawie wybuchło antyniemieckie powstanie – największy zryw ruchu oporu i ludności cywilnej w historii II wojny światowej. Dowódcą powstania został gen. Antoni Chruściel ps. „Monter” kierujący warszawskimi oddziałami Armii Krajowej.

1944 – w Warszawie nagrano jedną z najsłynniejszych pieśni powstańczych „Warszawskie dzieci”.

1944 – w związku z wybuchem Powstania Warszawskiego dowódca SS Heinrich Himmler zlecił zamordowanie byłego komendanta AK gen. Stefana Roweckiego, który przebywał w niemieckiej niewoli.

1944 – wojska amerykańskie zajęły Tinian.