1 października

1939 – oddziały polskiego KOP pod dowództwem gen. Wilhelma Orlika-Rückemanna starły się z Armią Czerwoną pod Wytycznem. Po przegranej bitwie dowódca rozwiązał grupę, a znaczna część Polaków dostała się do sowieckiej niewoli.

1939 – zaprzysiężony został Rząd RP na Emigracji kierowany przez gen. Władysława Sikorskiego. Tego samego dnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Ministrów.

1941 – zakończyła się pierwsza konferencja moskiewska z udziałem przedstawicieli ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii, podczas której uzgodniono zasady dostaw alianckiego sprzętu do ZSRR.

1943 – Niemcy wycofali się z Neapolu, niszcząc uprzednio urządzenia portowe.

1943 – oddział Agat zlikwidował w Warszawie sadystycznego gestapowca Ernsta Weffelsa.

1944 – trwała ewakuacja ok. 8000 cywili z warszawskiego Śródmieścia. Wieczorem Niemcy rozpoczęli ponowne ostrzeliwanie dzielnicy.

1944 – Finlandia wypowiedziała wojnę Niemcom, rozpoczynając tzw. wojnę lapońską.

1946 – Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze wydał wyroki w procesie hitlerowskich zbrodniarzy.