1 lutego

1942 – kolaborujący z Niemcami Vidkun Quisling został prezydentem Norwegii.

1943 – pod Zaborecznem partyzanci z lokalnego oddziału Batalionów Chłopskich stoczyli zwycięską bitwę z Niemcami wysiedlającymi mieszkańców Zamojszczyzny.

1944 – Armia Krajowa przeprowadziła w Warszawie serię zamachów na funkcjonariuszy władz okupacyjnych. Zlikwidowano m.in. dowódcę policji i SS w dystrykcie warszawskim Franza Kutscherę, Albrechta Eitnera (wywiadowcę Abwehry) oraz Willego Lübberta (pracownika Arbeitsamtu).

1944 – Amerykanie rozpoczynają desant na Kwajalein na Wyspach Marshalla.

1944 – na froncie włoskim wojska aliancie zdobywają Colle Abate, poniemieckie koszary, Colle Maiola i Monte Castellone.

1945 – ze względu na postępującą chorobę, wywołaną aresztowaniem i torturami w niemieckim więzieniu, w Zakopanem zmarła młoda poetka Teresa Bogusławska.

1945 – w związku z uznaniem komunistycznego Rządu Tymczasowego przez rząd czeski Rząd RP na Emigracji postanowił zerwać stosunki dyplomatyczne z Czechami.