1 grudnia

1938 – Polska i Słowacja podpisały układ graniczny, na mocy którego część słowackich gmin została przyłączona do Polski.

1939 – niemiecki okupant nakazał warszawskim Żydom noszenie opasek z Gwiazdą Dawida.

1939 – Otto Kuusinen utworzył kolaborujący z Sowietami Rząd Ludowy Republiki Finlandii. Związek Radziecki chciał wykorzystać pozycję Kuusinena do ograniczenia oporu Finów broniących się przed agresją Armii Czerwonej.

1939 – trwały naloty radzieckie na fińskie miasta, w czasie ostrzeliwania fińskiego wybrzeża uszkodzony został pancernik „Kirow”.

1940 – ostatni dzień zmasowanych nalotów niemieckich na Southampton.

1941 – Japończycy odrzucili amerykańskie propozycje wypracowania porozumienia politycznego i handlowego.

1942 – do USA przybył premier Rządu RP na Emigracji gen. Władysław Sikorski. Spotkał się tam m.in. z prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem. Wizyta w USA nie przyniosła jednak pożądanych skutków.

1943 – w Teheranie zakończyła się pierwsza konferencja Wielkiej Trójki. Na spotkanie przybyli dyktator radziecki Józef Stalin, prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt oraz premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. Podczas konferencji dyskutowano m.in. powojenne losy Polski oraz strategię wspólnych działań przeciwko Niemcom i Japonii. Na życzenie prezydenta Roosevelta Polaków nie poinformowano o negatywnych dla nich ustaleniach konferencji.