Kalendaria II wojny światowej – kampania włoska 1945

Styczeń 1945

 • 1 stycznia – ofensywa niemiecka w rejonie operowania 4. korpusu zostaje ostatecznie zatrzymana.
 • 2 stycznia – atak korpusu kanadyjskiego wzdłuż wybrzeża Adriatyku zakończony zdobyciem dwóch niemieckich pozycji nad rzeką Senio.
 • 8 stycznia – do Włoch przybywa 10. dywizja górska gen. George’a P. Haysa.
 • 25 stycznia – zmiana na stanowisku dowodzącego 13. korpusem – generała Sidneya Kirkmana zastępuje generał John Harding.

Luty 1945

 • 4 lutego – rozpoczyna się operacja „Fourth Term”. Jej głównym założeniem jest natarcie 92. dywizji piechoty na pozycje bronione przez Włochów. Wkrótce do walki włączają się jednostki niemieckie, które przechylają szalę zwycięstwa na swoją korzyść.
 • 11 lutego – operacja „Fourth Term” zostaje zakończona wycofaniem się sił 92. dywizji piechoty.
 • 19 lutego – amerykańska 10. dywizja górska rozpoczyna ofensywę na niemieckie pozycje, zdobywając punkty na Riva Ridge.
 • 23 lutego – natarcie prowadzone przez 10. dywizję górską przynosi efekty w postaci zdobycia Monte Belvedere i Monte delta Torraccia.

Marzec 1945

 • 3 marca – pogarszająca się pogoda sprawia, iż ofensywa sił 10. dywizji górskiej zostaje wstrzymana.
 • 5 marca – ostateczne zakończenie działań 10. dywizji górskiej, która teraz przechodzi do defensywy na zdobytych pozycjach.
 • 23 marca – zmiany w dowództwie niemieckim – feldmarszałek Kesselring zostaje oddelegowany do Grupy Armii „Zachód”, a jego miejsce zajmuje gen. Heinrich von Vietinghoff. Gen. Traugott Herr dowodzi 10. armią, z kolei dowództwo 14. armii przypada gen. Joachimowi Lemelsenowi.

Kwiecień 1945

 • 2 kwietnia – rozpoczyna się akcja brytyjskich komandosów wymierzona w opanowanie rejonu jeziora Comacchio.
 • 4 kwietnia – brytyjscy komandosi zdołali opanować wyspy na jeziorze Comacchio.
 • 5 kwietnia – 92. dywizja piechoty rusza do natarcia na kierunku Massa, poruszając się wzdłuż wybrzeża liguryjskiego. Miasto udaje się opanować.
 • 6 kwietnia – niemiecka artyleria niespodziewanie ostrzeliwuje pozycje 8. armii. Nie dochodzi jednak do możliwego wycofania się jednostek Grupy Armii „C” ze względu na ostry zakaz Hitlera.
 • 9 kwietnia – ciężki nalot alianckiego lotnictwa na pozycje niemieckie nad rzeką Senio. Po przygotowaniu artyleryjskim do boju ruszają jednostki 8. armii.
 • 10 kwietnia – drugi dzień ofensywy – oddziały hinduskie i nowozelandzkie docierają do Santerno.
 • 11 kwietnia – wraz z nastaniem świtu Nowozelandczycy przeprawiają się przez Santerno. Polacy z 2. Korpusu zajmują Bagnarę. Śmiała operacja 169. brygady z 56. dywizji, której siły desantują na drugą stronę rejonów zalanych w pobliżu Comacchio, zaskakując jednostki niemieckie.
 • 12 kwietnia – 8. i 78. dywizje rozpoczynają natarcie na kierunku przesmyku Argento. 2. dywizja nowozelandzka zajmuje Massa Lombarda.
 • 13 kwietnia – kolejny śmiały atak 56. dywizji przy użyciu łodzi desantowych – tym razem żołnierze dywizji przeprawiają się przez Valle di Comacchio. Tam rozgorzały walki z niemiecką 29. dywizją grenadierów pancernych. 76. dywizja luzuje 8. dywizję hinduską i wchodzi w skład 5. korpusu.
 • 14 kwietnia – 169. brygada zajmuje Filo. Rankiem siły nowozelandzkie próbują forsować rzekę Sillaro, uchwytując przyczółek po jej drugiej stronie. Kontrataki niemieckie zostają odparte. W pasie działania 5. armii wreszcie zostaje wyprowadzone natarcie. 10. dywizja górska zdobywa okoliczne szczyty, wypierając Niemców na północ, co pozwala wyprowadzić uderzenie 1. dywizji pancernej.
 • 15 kwietnia – 2. Korpus Polski przekracza rzekę Sillaro i tworzy silny przyczółek.
 • 16 kwietnia – 43. brygada Gurkhów zdobywa Medicinę.
 • 17 kwietnia – 10. dywizji hinduskiej udało się przekroczyć kanał Sillaro i Medicina, a Polacy zajmują Castel San Pietro. 56. i 78. dywizja zajmują Argentę. Na skrzydle 5. armii 88. dywizja piechoty opanowała masyw Monterumici.
 • 18 kwietnia – 1. dywizja pancerna zostaje przerzucona w rejon rzeki Samoggia. Na front przybywa brytyjska 6. dywizja pancerna gen. Murraya.
 • 19 kwietnia – 9. brygada nowozelandzka i 43. brygada Gurkhów docierają do Quaderny, przez którą przeprawiają się po południu, a 10. dywizja hinduska przedziera się do linii rzeki Idice. 56. i 78. dywizja zajmują Portomaggiore. 10. dywizja górska wkracza do Monte San Michele.
 • 20 kwietnia – na całej długości frontu Niemcy wycofują się, trwa pościg 15. Grupy Armii za Grupą Armii „C”.
 • 21 kwietnia – polskie jednostki wkraczają do Bolonii. Tuż po nich do miasta wjeżdżają Amerykanie z 34. dywizji.
 • 22 kwietnia – 10. dywizja górska dociera do Padu w rejonie San Benedetto i wkrótce rozpoczyna przeprawę przez rzekę.
 • 23 kwietnia – 34. dywizja piechoty zajmuje Modenę. Tymczasem pierwsze jednostki 8. armii osiągają linię rzeki Pad.
 • 24 kwietnia – 88. dywizja przekroczyła Pad.
 • 25 kwietnia – Pad przekraczają m.in. 91. dywizja piechoty i 6. dywizja pancerna. Tego samego dnia 34. dywizja piechoty zajmuje Parmę i Piacenzę. W północnej części kraju wybucha regularne powstanie włoskich partyzantów przeciwko byłym sojusznikom.
 • 26 kwietnia – wspólna akcja 85., 88. i 10. dywizji kończy się zajęciem Verony. 8. armia dociera do linii rzeki Adyga.
 • 27 kwietnia – włoscy partyzanci zajmują m.in. Wenecję, Mediolan i Padwę.
 • 28 kwietnia – do alianckiej kwatery głównej w Casercie przybywają emisariusze gen. Vietinghoffa – rozpoczynają się rozmowy na temat kapitulacji jednostek niemieckich. Alianci wkraczają do Mediolanu, który dzień wcześniej wyzwolili włoscy partyzanci. Łupem Amerykanów pada Vicenza. Mussolini i jego kochanka, Clara Petacci, zostają rozstrzelani przez włoskich partyzantów.
 • 29 kwietnia – w Casercie zostaje podpisane porozumienie, w myśl którego kapitulacja wojsk Osi na froncie włoskim ma nastąpić 2 maja. Brazylijskie siły biorą do niewoli 13,5 tys. żołnierzy niemieckich w pobliżu Mediolanu. W mieście, na widok publiczny, wywieszone zostają zwłoki Mussoliniego i jego kochanki.
 • 30 kwietnia – operacja desantowa 10. dywizji górskiej przez jezioro Garda. 8. armia przekracza linię Wenecji, a jej jednostki posuwają się na wschód.

Maj 1945

 • 1 maja – łupem aliantów pada Turyn.
 • 2 maja – alianckie jednostki wkraczają do Triestu wyzwolonego przez partyzantów jugosłowiańskich. Tymczasem na froncie powoli wygasają walki.
 • 3 maja – w Casercie gen. Senger składa akt kapitulacji Grupy Armii „C” – kampania we Włoszech zostaje zakończona.