Operacja „Filadelfia” – znikający amerykański okręt

Okręt Filadelfia. Zdjęcie za: Wikipedia/domena publiczna.

28 października 1943 roku Amerykanie przeprowadzili jeden z najbardziej intrygujących eksperymentów w historii II wojny światowej. W latach 1939-1945 naukowcy wielokrotnie starali się wykorzystać nowinki technologiczne do celów militarnych. Szczególnie zaawansowane programy badawcze prowadzono w Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych. Jeden z nich dotyczył eksploracji możliwości pola magnetycznego. Wówczas badania miały charakter przełomowy. Gdy spojrzy się na domniemane wyniki, także one mogły być przełomowe. Pytanie tylko, ile w tej historii jest prawdy.

Do eksperymentu o kryptonimie „Filadelfia” (znany także pod nazwą „Tęcza”) zaangażowano załogę niszczyciela USS „Eldridge”. Marynarze nie do końca zdawali sobie sprawę z misji, jaką im przydzielono. W gruncie rzeczy do dzisiaj nie wiadomo, co Amerykanie próbowali osiągnąć. Zgodnie z jedną hipotez starano się wytworzyć jednobiegunowe pole magnetyczne. Pole miało zostać następnie wykorzystane w celach bojowych, głównie do maskowania okrętów. Relacje świadków zdarzenia różnią się od siebie i dzisiaj trudno odróżnić prawdę od fikcji. Według niektórych relacji – które brzmią wyjątkowo sensacyjnie, przy czym bazują na zeznaniach jednego człowieka (niewykluczone, iż zmyślił lub źle zinterpretował całą historię) – zakotwiczony w Zatoce Filadelfijskiej okręt został spowity mgłą, a znaczna część stacjonujących na niszczycielu marynarzy zginęła bądź zapadła na ciężkie choroby umysłowe. Sam okręt miał się teleportować. W konsekwencji eksperyment „Filadelfia” zakończył się fiaskiem, choć podobno mieli przy nim pracować najwybitniejsi naukowcy epoki, z Albertem Einsteinem i Nicolą Tesla na czele.

Inne teorie dotyczące prób wydają się nieco bardziej racjonalne. Naukowcy mieli wytworzyć pole magnetyczne, które spodziewano się wykorzystać do ochrony okrętów przed torpedami nieprzyjaciela. To faktycznie miałoby sens i jakieś oparcie w nauce, przy czym takie wytłumaczenie nie wydaje się szczególnie spektakularne i nie emocjonuje łowców teorii spiskowych.

Ostatecznie Amerykanom nie udało się uzyskać ani nowej broni, ani zabezpieczenia przed bronią przeciwnika. Pozostała jednak niewyjaśniona tajemnica i legenda o teleportującym się okręcie i nadzwyczajnych zjawiskach towarzyszących generowaniu jednobiegunowego pola magnetycznego. Biorąc jednak pod uwagę brak oficjalnych informacji, zeznania jednego naocznego świadka wydarzeń brzmią mało wiarygodnie.

Zdjęcie tytułowe: Okręt Filadelfia. Zdjęcie za: Wikipedia/domena publiczna.