Cordell Hull

Cordell Hull (1871-1955) – amerykański polityk, wieloletni sekretarz stanu USA, laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Urodził się 2 października 1871 roku w Olympus. Kończył prawo na amerykańskim Cumberland University, następnie służył w armii. Brał udział w wojnie z Hiszpanią. Pod koniec XIX wieku rozpoczął karierę polityczną i w 1907 roku został po raz pierwszy wybrany do Izby Reprezentantów. W Kongresie zasiadał wielokrotnie, pełniąc także ważne funkcje w Partii Demokratycznej. W 1928 roku przegrał wewnętrzne prawybory przed wyborami prezydenckimi w USA. Nie zatrzymało to świetnie rozwijającej się kariery. W 1933 roku prezydent Franklin Delano Roosevelt mianował do sekretarzem stanu USA, co w amerykańskim systemie polityczno-prawnym oznaczało pozycję bliską ministrowi spraw zagranicznych.

Hull sprzyjał idei amerykańskiego izolacjonizmu i polityce nieinterwencji. Doprowadził do odnowienia relacji z krajami Ameryki Południowej i Środkowej, brał udział w ważnych i przełomowych konferencjach panamerykańskich w 1933, 1936 i 1938 roku, współtworząc doktrynę ,,dobrego sąsiedztwa”. Odgrywał istotną rolę w kształtowaniu amerykańskiej polityki zagranicznej lat trzydziestych. Szczególne znaczenie nadaje się tworzeniu relacji z Chinami i Japonią. Po wybuchu II wojny światowej Hull, podobnie jak Roosevelt, był umiarkowanym zwolennikiem zachowania status quo, jednakże wobec agresywnych posunięć Japończyków skłaniał się ku zwiększeniu zaangażowania finansowego i mimlitarnego USA. W dniu japońskiego ataku na Pearl Harbor otrzymał od ambasadora Japonii w USA notę dyplomatyczną, która w praktyce oznaczała wypowiedzenie wojny.

Po włączeniu Stanów Zjednoczonych w skład koalicji alianckiej wpływ Hulla na kształtowanie amerykańskiej polityki stopniowo malał. Mimo iż uczestniczył w szeregu ważnych spotkań z przedstawicielami krajów sojuszniczych, główne decyzje zapadały poza jego plecami. Jego największym osiągnięciem było stworzenie podstaw prawnych dla powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Hull był gorącym orędownikiem utworzenia nowej międzynarodowej organizacji strzegącej pokoju po zakończeniu wojny. Jego wysiłki, wspierane aktywnie przez Roosevelta, doprowadziły do utworzenia ONZ w 1945 roku. W tym samym roku został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla będącą podsumowaniem jego zasług dla powstania organizacji.

W listopadzie 1944 roku Hull oficjalnie zrezygnował z pełnienia funkcji sekretarza stanu. Powodem był pogarszający się stan zdrowia polityka. W późniejszym czasie był delegatem USA na konferencji w San Francisco, w czasie której powołano ONZ. Po zakończeniu wojny wycofał się z życia politycznego, spisał wspomnienia. Zmarł 23 lipca 1955 roku w Waszyngtonie.