„Poland remembers World War start”

Informacje o źródle:

Link: BBC.com

Autor: –

Rodzaj materiału: news

Wersje językowe: angielska

Tematyka: krótki tekst dotyczący obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej

Wrażenia:

70. rocznica wybuchu II wojny światowej była w Polsce celebrowana z niezwykłą pompą. Nie obyło się przy tym bez politycznych targów, które są stałym elementem każdej historycznej debaty, także w sprawach tak wielkiej wagi. Wielka polityka mieszała się ze stosunkami międzypaństwowymi. Prym w tej kwestii wiodły tarcia na linii Warszawa-Moskwa. Ani Polacy, ani Rosjanie nie chcą bowiem odstąpić od własnej interpretacji wydarzeń poprzedzających II wojną światową, a także tych, które miały miejsce w latach 1939-45.

Obchody rocznicy w Gdańsku, na Westerplatte, były sporym wydarzeniem medialnym, o którym informowały stacje z wielu krajów. Także BBC zdecydowało się na zamieszczenie noty informującej o spotkaniu w dawnym Wolnym Mieście Gdańsk. News przygotowany z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej był lakonicznym sprawozdaniem z tego, co działo się na Westerplatte. Autor tekstu nie popełnił błędów, mówiąc o polskich symbolach narodowych i wzajemnych niesnaskach, które w 70 lat od rozpoczęcia konfliktu wciąż dzielą narody polski i rosyjski. Wydaje się, iż atmosfera napięcia spowodowana jest także współczesnymi tarciami politycznymi, dla których wspólna historia jest jedynie pretekstem. Ukoronowaniem sprzecznych poglądów obu stron były przemówienia Lecha Kaczyńskiego i Vladimira Putina wygłoszone w dniu 1 września 2009 roku, w których jasno i wyraźnie zaznaczono, iż Polska i Rosja mocną różnią się w kwestii spojrzenia na historię II wojny światowej. Artykuł zamieszczony na stronie internetowej BBC wykazał najważniejsze punkty sporne, jednocześnie stwierdzając, iż Polacy mogą czuć się pokrzywdzeni polityką Związku Radzieckiego, a następnie Rosji, która właściwie przejęła schedę po ZSRR. Ewenementem na skalę światową jest sprawa morderstwa polskich oficerów w Katyniu, do której Rosjanie przyznali się po kilkudziesięciu latach jawnych oszczerstw i kłamstw. Widać jednak jasno, jak na dłoni, że zburzenie muru dzielącego Moskwę od Warszawy zajmie jeszcze trochę czasu i nie jest zadaniem prostym. Katyń czy Powstanie Warszawskie to jedynie elementy większej układanki, która wciąż nie pozwala nam w spokoju celebrować tak tragicznych momentów w naszej historii, jak rocznica wybuchu II wojny światowej.