Dział „W Sieci”

Informacje o źródle:

Link: http://www.independent.co.uk/

Autor: Norman Davies

Rodzaj materiału: felieton

Wersje językowe: angielska

Tematyka: charakterystyka przyczyn wybuchu II wojny światowej

Wrażenia:

Norman Davies to, przynajmniej na polskim rynku historycznym, uznana marka. Popularność zapewnił sobie szeregiem publikacji, które były mniej lub bardziej udane, mniej lub bardziej kompetentne, jednak zawsze ciepło przyjmowane przez czytelników, dla których Davies stał się bojownikiem o dobro spraw naszego kraju. Rzadko zdarza się, by obcokrajowiec tak często odwoływał się do historii Polski. W znalezionym felietonie po raz kolejny wypowiada się on na temat bezpośrednio związany z historią Polski podczas II wojny światowej.

Tekst Daviesa ukazał się na łamach „Independent” przy okazji obchodów 70. rocznicy II wojny światowej. Autor stara się zwrócić uwagę czytelników na problem doszukiwania się źródeł konfliktu i tego, jak naprawdę wyglądało początkowe zaangażowanie poszczególnych nacji w rozwój II wojny światowej. Szczególną wagę mają słowa dotyczące niezgodności w przedstawianiu prawdy historycznej przez współczesnych historyków wywodzących się z różnych krajów. Nietrudno dostrzec narastające w Warszawie wzburzenie spowodowane nieprzychylną polityką historyczną prowadzoną przez spadkobierców Związku Radzieckiego, Rosjan. Davies szeroko komentuje napięcia na linii Warszawa-Moskwa, jednoznacznie wypowiadając się, iż pakt Ribbentrop-Mołotow nie był fikcją i w prostej linii doprowadził do wybuchu II wojny światowej. Brytyjski historyk w ciepłych słowach wypowiada się o tym, jak Polacy walczą o prawdę, stawiając w opozycji do ich zachowań radzieckie nieudolne próby maskowania związków Stalina z Hitlerem. Oberwało się rosyjskim mediom, które lansują odgórne historyczne ustalenia zapadające na najwyższych szczeblach władzy. Gdy artykuł Daviesa ukazywał się na stronie „Independent”, kalendarz wskazywał 29 sierpnia. Brytyjczyk z wielkim zainteresowaniem śledził bieżące doniesienia dotyczącej historycznej wojny między Polską a Rosją i zastanawiał się, jak zareaguje Władimir Putin, który 1 września miał przybyć na Westerplatte, by wraz z Polakami celebrować rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tekst Daviesa jest dla Polaków ważny z co najmniej dwóch względów. Pokazuje, iż osoba bezstronna, pochodząca z innego kraju (fakt, że mocno związana z Polską, co może w pewnym sensie wypaczać obiektywizm), ciepło wypowiada się o Polsce i Polakach, co daje nam moralną siłę do walki o swoje. Co więcej, Davies pisze przecież po angielsku i publikuje swoje teksty na łamach poczytnych zachodnich czasopism, dzięki czemu sprawa Polski stale odżywa. Lektura tekstu może pozwolić zagranicznym czytelnikom na zrozumienie tego, jak naprawdę wyglądały początki II wojny światowej, gdzie należy szukać jej korzeni i kogo wypadałoby obarczyć winą za jej rozpętanie. Nie ulega wątpliwości, iż pierwsze skrzypce grali w 1939 roku Niemcy. Nie zmienia to jednak faktu, że bez pomocy ze strony Związku Radzieckiego ich antyeuropejska krucjata mogłaby nie mieć racji bytu.