Bitwa pod Monte Cassino w świadomości młodzieży

Informacje o źródle:

Link: Kawaleria Pancerna

Autor: Zdzisław Kościański

Rodzaj materiału: analiza naukowa

Wersje językowe: polska

Tematyka: kilka słów skreślonych w celu analizy świadomości historycznej polskiej młodzieży.

Wrażenia:

O świadomości historycznej mówi się sporo. I słusznie, bo przecież uczymy się na błędach, a co, jak nie znajomość losów własnego narodu wykształci w nas umiejętność analizy i interpretacji. Na pierwszy rzut oka wydaje się, iż jako społeczeństwo posiadamy silną samoświadomość zdobytą w toku edukacji. Być może wpływa na to nasza mentalność i „wrodzony” patriotyzm – do historii czujemy mocne przywiązanie. Ta silna więź, niestety, najczęściej istnieje jedynie na papierze, a kolejne badania wykazują ignorancję ludzi młodych i coraz mniejsze zainteresowanie spuścizną przodków.

Skoro już mówimy o świadomości historycznej, nie sposób nie odwołać się do II wojny światowej. Konflikt ten jest nie tylko najlepiej znany, ale wciąż świeży w pamięci wielu Polaków, a jego ranga medialna sprawia, iż nieustannie zasypywani jesteśmy licznymi informacjami dotyczącymi wydarzeń, jakie miały miejsce w latach 1939-45. Nie ulega wątpliwości, iż jednym z najważniejszych epizodów bitewnych z udziałem polskich żołnierzy była batalia o Monte Cassino stoczona w maju 1944 roku przez 2. Korpus Polski gen. Władysława Andersa. Dr Zdzisław Kościański w swoim krótkim tekście, co zresztą zaznacza na wstępie, stara się scharakteryzować i zanalizować świadomość młodzieży w kontekście właśnie tego starcia. Jak się jednak okazuje, jego analiza rozbita na trzy części, jest ledwie powierzchowna i tak naprawdę jedynie w niewielkim stopniu odnosi się do kwestii kluczowej. Nie dowiadujemy się zatem, jak młodzież postrzega batalię o Monte Cassino i jakie panują opinie na temat starcia. Jest za to sporo frazesów, odwołań i cytatów, które mają uzmysłowić, iż pamięć o Monte Cassino jest żywa, choć w przeszłości notowaliśmy już okres, gdy żołnierzy 2. Korpusu Polskiego skreślono z listy zasłużonych obywateli. Konkluzja autora także nie daje odpowiedzi na pytania, jakie stawiamy sobie po drodze. W efekcie najlepiej prezentuje się część poświęcona okresowi do 89′ roku, w której to dr Kościański podpiera się wynikami badań i statystykami odnoszącymi się do świadomości historycznej Polaków. Jaka jest ona dzisiaj? Co dla nas znaczą ruiny klasztoru na Monte Cassino i jak oceniamy samą bitwę? Tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić na podstawie tekstu, co w jakimś stopniu rozczarowuje mnie jako czytelnika. Na dogłębną analizę tej ciekawej, bądź co bądź, problematyki przyjdzie nam zatem poczekać.