22 czerwca

1940 – marsz. Philippe Petain podpisał kapitulację Francji. Na mocy porozumienia z Niemcami utworzono Republikę Vichy z Petainem na czele.

1940 – polscy żołnierze z 10. Brygady Kawalerii Pancernej zostali zaokrętowani w La Verdon (Francja) i przewiezieni do Szkocji.

1941 – Niemcy rozpoczęły ofensywę przeciwko Związkowi Radzieckiemu opatrzoną kryptonimem „Barbarossa”.

1942 – Niemcy, we współpracy z Ukraińską Policją Pomocniczą, rozstrzelali 650 Żydów w Lutowiskach.

1944 – w Londynie doszło do spotkania premiera Rządu RP na Emigracji Stanisława Mikołajczyka i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla. W czasie rozmowy Churchill zakwestionował przywrócenie polskich granic z Wilnem i Lwowem.

1944 – dokładnie w trzecią rocznicę napaści III Rzeszy na ZSRR Armia Czerwona przystąpiła do generalnej ofensywy na kierunku zachodnim. Operacji nadano kryptonim „Bagration”.

1944 – zakończyła się przeciwpartyzancka operacja „Vagabund”, którą Niemcy bezskutecznie prowadzili w lasach parczewskich.