2 lipca

1940 – w związku z naciskiem Związku Radzieckiego Rumunia zdecydowała się na podpisanie porozumienia granicznego z Sowietami. Na mocy dokumentu ZSRR przejął część Bukowiny i Besarabię.

1940 – Niemcy rozpoczęły przygotowania do operacji przeciwko Wielkiej Brytanii.

1942 – rząd brytyjski przekazał Rządowi RP na Emigracji informację o zgodzie Józefa Stalina na ewakuację części polskich żołnierzy z oddziałów formowanych w ZSRR.

1944 – dowódca Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej ppłk Aleksander Krzyżanowski ps. „Wilk” rozpoczął akcję „Burza” w swoim rewirze.

1944 – oddział Batalionów Chłopskich pod dowództwem Mariana Kosieradzkiego wykoleił niemiecki pociąg i przejął 10 wagonów broni.

1944 – po ciężkich walkach 5. Armia amerykańska zdobyła Cecina we Włoszech.